Mieszkańcy, którzy mają ograniczony dostęp do odbioru wody od sołtysów i radnych oraz z beczkowozów proszeni są o kontakt z Zakładem pod nr tel. 123871035.