ZGK w Kocmyrzowie-Luborzycy informuje, że obecnie opracowywane są wyniki badań próbek wody pobranej w dniu 05.08.2020 r. Jednostka jest w stałym kontakcie z pracownikiem zarówno laboratorium jak i PPIS w Krakowie. W momencie uzyskania kompletnego raportu z badań poinformujemy Państwa o wynikach.