Na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696, z późn. zm.), zwanej dalej UzD, Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie - Luborzycy publikuje poniżej raport o stanie zapewnienia dostępności.

PDF - 116 kB
PDF - 69 kB