Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds technicznych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww stanowisko wybrano Panią Magdalenę Wiśnios zamieszkałą w Łuczycach.
W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła do zatrudnienia Panią Magdalenę Wiśnios, która uzyskała najwyższy wynik ze wszystkich ustalonych kryteriów wymaganych na danym stanowisku.