Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie - Luborzycy zatrudni pracowników – dwa etaty - na stanowisko: pracownik techniczny, praca w wymiarze pełen etat, możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

Wymagania

 • wykształcenie minimum zawodowe,
 • prawo jazdy kat. B,
 • doświadczenie w pracy na takim samym lub podobnym stanowisku,
 • dyspozycyjność oraz predyspozycje do pracy w trudnych warunkach terenowych i pogodowych,
 • dobry stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku pracownik techniczny,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwo popełnione umyślne,
 • samodzielność organizacji czasu pracy, sumienność i punktualność.

Zakres obowiązków

 • wykonywanie prac eksploatacyjnych oraz naprawczych na gminnej sieci wodociągowej,
 • montaż sieci wodociągowych,
 • wymiana i montaż wodomierzy,
 • usuwanie awarii na sieci wodociągowej,
 • obsługa ujęć głębinowych, hydroforni wody,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z obiektami wodociągowymi,
 • wykonywanie innych lub dodatkowych prac zleconych przez dyrektora ZGK.

Wymagane dokumenty

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia świadectw pracy,
 • oświadczenie (pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 § 1 kodeksu karnego) o niekaralności, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych, o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na wskazanym stanowisku, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacji, przez ZGK w Kocmyrzowie-Luborzycy, zgodnie z RODO".

Wszystkie wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy, ul. Spółdzielców 1, 32-010 Luborzyca poniedziałek: 9-18, wtorek – czwartek: 7 -15, piątek: 7-14, w formie pisemnej pocztą lub osobiście w terminie do 20 sierpnia 2021 roku.