Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy uprzejmie informuje, że Decyzją Nr KR.RET.70.241.2021 z dnia 21 lipca 2021r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na ternie gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

W związku z powyższym od dnia 19 sierpnia 2021 r. wchodzi w życie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Kocmyrzów Luborzyca.

L.p. Taryfowa grupa odbiorców  Wyszczególnienie  Cena netto Cena brutto
Grupa W1  Cena 1m3 pobranej wody 3,16 zł/m3  3,41 zł/m3 
Opłata abonamentowa za punkt poboru  2,59 zł/miesiąc 2,80 zł/miesiąc

Sposób wyliczania należności (faktury):

  1. Ilość m3 wody mnoży się przez ich cenę jednostkową netto.
  2. Do wartości wyliczonej w pozycji „1” dolicza się stawkę opłaty abonamentowej.
  3. Wartości z pozycji „1” i „2” stanowią wartość sprzedaży netto.
  4. Do wartości sprzedaży netto dolicza się kwotę podatku od towarów i usług wg. stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie 8%) i uzyskuje się wartość sprzedaży brutto.

PLIKI DO POBRANIA: Decyzja (taryfa) 2021-2024