Gmina Kocmyrzów-Luborzyca reprezentowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy zaprasza do składania ofert w postępowaniu na zadanie pn. Przebudowa zbiornika wieżowego na dz. nr 61/1 w miejscowości Karniów, gm. Kocmyrzów - Luborzyca”

 1. Zapytanie ofertowe - PDF, 601 kB
 2. Dokumentacja projektowa zał. nr 1 do ZO - ZIP, 31.6 MB
 3. Przedmiar robót zał. nr 2 do ZO - ZIP, 560 kB
 4. Formularz oferty zał. nr 3 do ZO - DOC, 62 kB
 5. wykaz robót zał. nr 4 do ZO - DOC, 52 kB
 6. wykaz osób zał. nr 5 do ZO - DOC, 53 kB
 7. Oświadczenie dot braku podstaw do wykluczenia zał. nr 6 do ZO - DOC, 45 kB
 8. Oświadczenie dot warunków udzialu zał. nr 7 do ZO - DOC, 39 kB
 9. projekt umowy zał. nr 8 do ZO - PDF, 542 kB
 10. informacja z otwarcia ofert - PDF, 47 kB
 11. ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - PDF, 294 kB