Ekipa ma w zakresie obowiązków usuwanie awarii na czynnych sieciach wodociągowych.
Na załączonych zdjęciach widać pęknięcie wzdłużne rury fi 160 PVC, objawem nieszczelności jest zalewanie obszaru wokół awarii. Praca w terenie mokrym i trudny dostęp dają jednak wiele satysfakcji.

Pracę zwykle kończymy zabudowaniem i oznakowaniem nowych, sprawnych zasuw (zdjęcie nr 3).

Bardzo często zdarza się, że przerwanie wodociągu następuje poprzez podstawowe zaniedbania, w wyniku braku mapy, wskazania geodezyjnego lokalizacji planowanej inwestycji bądź nonszalancji.
Informuję, że jest bezpłatna możliwość wglądu do posiadanych zasobów map z naniesioną lokalizacją wodociągów (dla znacznej części Gminy), zapraszam do pokoju nr 10.

Dużym zaniedbaniem jest również brak zachowania przepisów, że w obrębie 1 m w każdą stronę od wodociągu nie wolno nasadzać drzew i krzewów ani stawiać stałych elementów budowlanych. W razie awarii bądź rozszczelnienia problem stanowi dostanie się do urządzeń i sprawne wykonanie pracy.

Chcemy rozwijać swoje umiejętności i zakres działania, posiadamy już część sprzętu niezbędnego do pracy, myślę, że z czasem usamodzielnimy się poprzez posiadanie koparki.

Magdalena Chmiel-Solarz