Zakład Gospodarki Komunalnej budują ludzie – w moim odczuciu Fachowcy, wspierani szkoleniami ale posiadający również uprawnienia i umiejętności niezbędne  do realizacji zadań z zakresu działalności ZGK.

Jako nieliczni świadczymy usługi w zakresie realizacji projektów sieci i przyłączy wodociągowych, do czego konieczne jest posiadanie uprawnień projektowych. Posiadamy również uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru nad realizowanymi przez siebie inwestycjami, umożliwia nam to również dokonywanie odbiorów przyłączy.

Do zdobycia takich uprawnień konieczna jest kilkuletnia praktyka, zdanie egzaminu państwowego oraz obowiązkowo przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Posiadanie takich uprawnień powoduje duże oszczędności przy każdej inwestycji.

Panowie pracujący jako hydraulicy, szumnie zwani Ekipą (2 osoby) mają za sobą szkolenie ze zgrzewania elektrooporowego rur PE, uprawnienia operatora kaparki i duże doświadczenie.
Obecnie swoimi siłami wykonaliśmy rozbudowę sieci wodociągowej (w zakresie projektu i realizacji) w Karniowie (495 mb PE110). Ponieśliśmy koszty zakupu materiałów, wynajmu koparki oraz maszyny do przewiertu i do zgrzewania elektrooporowego.