Zasuwy i ich oznakowanie na sieci wodociągowej jest kluczowe w momencie konieczności odcięcia dopływu wody z powodu awarii, rozbudowy sieci, bądź włączenia nowego odbiorcy.

Część zasuw jest utrzymana w bardzo dobrym stanie, właściciele posesji przez lata dbają o ich właściwe oznakowanie, nie zaorują, nie likwidują tabliczek znamionowych za co bardzo dziękuję. Podczas swojej pracy dokładamy dużej staranności do zabezpieczenia i oznakowania zasuw.