Poniżej przedstawiamy zestawienie ilości pobranej wody z ujęć Gminy Kocmyrzów-Luborzyca:

Rok 2017

I kw

II kw

III kw

IV kw

Cały rok m3

pobrano

 

 

 

 

707 464

zafakturowano

 

 

 

 

424 000

różnice *

 

 

 

 

40 %

Rok 2018

pobrano

201 373

263 461

209 940

164 404

839 178

zafakturowano

122 449

140 555

153 822

140 816

557 642

różnice *

39%

47%

27%

14%

34%

Rok 2019

pobrano

193 181

185 495

224 530

161 876

765 082

zafakturowano

126 510

132 323

168 734

138 359

567 283

różnice *

35%

29%

25%

28%

29%

*różnice (wartość określająca różnice wynikające z ilości wody zafakturowanej i zużytej do innych celów: niezafakturowana autoryzowana konsumpcja np. woda zużyta do płukania sieci, nieautoryzowana konsumpcja (np. kradzieże), błąd pomiaru i odczytu wodomierzy straty na sieci przesyłowej i rozdzielczej, straty na przyłączach

Magdalena Chmiel-Solarz
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Kocmyrzowie-Luborzycy