Pracownicy ZGK okresowo sprawdzają stan hydrantów, podczas bieżącej kontroli w miejscowości Zastów wykryto rozplombowane urządzenia.
Za nielegalny pobór wody z urządzeń wodociągowych grozi kara grzywny do 5000 zł, oraz kara pozbawienia wolności do 5 lat.