W odpowiedzi na pytania postawione podczas zdalnej Sesji Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca w dniu 28 kwietnia 2020 r. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Magdalena Chmiel-Solarz złożyła wyjaśnienia  których treść dostępna jest w załączonym dokumencie.

Odpowiedzi na pytania zadane podczas sesji zdalnej.