Głównymi zadaniami Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie – Luborzycy są:

  • Sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, w tym eksploatacja i remonty sieci wodociągowych oraz utrzymanie obiektów i urządzeń służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę
  • świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Zakład posiada siedem ujęć wody – studnie głębinowe:

  • Rawałowice,
  • Łuczyce,
  • Sadowie,
  • Goszcza

Posiada również dwa zbiorniki wyrównawcze terenowe w Dojazdowie i Łuczycach oraz jeden wieżowy w Karniowie.
Obecnie Zakład posiada 237 km sieci wodociągowej.