Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terytorium Gminy Kocmyrzów – Luborzyca
w rejonie działania gminnej jednostki budżetowej Zakład Gospodarki Komunalnej W Kocmyrzowie - Luborzycy
Załącznik do decyzji KR.RET.070.99.2018

L.p. Taryfowa Grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka netto
w okresie od 1 do 12 miesiąca
Cena/stawka netto
w okresie od 13 do 24 miesiąca
Cena/stawka netto
w okresie od 25 do 36 miesiąca
1

Grupa 1 – Gospodarstwa domowe, pozostali odbiorcy

 

cena za 1 m3 dostarczonej wody

 2,9 2,9 2,9
 

opłata stała abonamentowa
zł/odb/okres rozliczeniowy

 2,5 2,5 2,5

 Stawka podatku od towarów i usług stosowana dla usług zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków wynosi 8% VAT
Załącznik – Decyzja nr KR.RET.070.99.2018 - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie


Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terytorium Gminy Kocmyrzów – Luborzyca
w rejonie działania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych W Miachałowicach Sp. Z O.O.
Załącznik do decyzji KR.RET.070.189.2018

L.p. Taryfowa Grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka netto
w okresie od 1 do 12 miesiąca
Cena/stawka netto
w okresie od 13 do 24 miesiąca
Cena/stawka netto
w okresie od 25 do 36 miesiąca
1 Grupa 1 - Wszyscy odbiorcy wody rozliczani wg odczytu  wodomierza głównego w kwartalnym okresie rozliczeniowym cena za 1 m3 dostarczonej wody 3,66 3,87 3,98
opłata stała abonamentowa
zł/odbiorcę/kwartalny okres rozliczeniowy
11,4 11,4 11,4

Stawka podatku od towarów i usług stosowana dla usług zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków wynosi 8% VAT
Załącznik – Decyzja nr KR.RET.070.189.2018 - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie