ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KOCMYRZOWIE-LUBORZYCY zatrudni pracownika na stanowisko pracownik gospodarczy.

Praca możliwa od zaraz po zakończeniu procesu rekrutacji w wymiarze pełny etat. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres próbny 3 m-cy, z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

Treść komunikatu przekazujemy w załączeniu: PDF, 99 kB

Treść Decyzji NR 406/2023: PDF, 182 kB

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu raporty badań wody pobranych w piątek celem ponownej analizy ujęcia wody "Rawałowice". Wyniki jednoznacznie wskazują iż są one prawidłowe. Teraz oczekujemy na decyzję i komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Krakowie.

Raport z badań nr 31691/LB/2023: PDF, 195 kB

Raport z badań nr 31692/LB/2023: PDF, 195 kB

Raport z badań nr 31693/LB/2023: PDF, 195 kB

Szanowni Państwo ‼️
Przekazujemy treść komunikatu Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Krakowie:
"Woda z wodociągu publicznego Rawałowice podawana dla mieszkańców miejscowości: Czulice, Dojazdów, Goszyce, Głęboka, Karniów, Kocmyrzów, Krzysztoforzyce, Luborzyca, Pietrzejowice, Prusy, Rawałowice, Sulechów, Wola Luborzycka, Zastów jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi, kąpieli noworodków, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń po uprzednim przegotowaniu (minimum 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania. Woda do celów konsumpcyjnych tj. picia, przygotowania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością, powinna być używana wyłącznie po przegotowaniu. Wodę można używać do celów sanitarno - higienicznych"
ZGK w chwili obecnej przystępuje do kilkukrotnego płukania sieci wodociągowej, a w dalszej kolejności do procesu chlorowania.
Następnie woda ponownie zostanie poddana badaniu.
 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 15.04.2022 r. (Wielki Piątek) Zakład Gospodarki Komunalnej czynny będzie w godzinach od 7:00-12:00.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KOCMYRZOWIE-LUBORZYCY zatrudni pracownika na stanowisko pracownik gospodarczy/techniczny.

Praca w wymiarze pełny etat, pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres próbny 3 m-cy, z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 Zakład Gospodarki Komunalnej w załączeniu przekazuje wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. księgowych

Wyniki naboru - PDF, 38 kB

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. księgowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca reprezentowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy zaprasza do składania ofert w postępowaniu na zadanie pn. „Budowa zbiorników wyrównawczych wody pitnej w Dojazdowie i Łuczycach do celów zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

Konkurs na stanowisko urzędnicze inspektor ds księgowych zostaje nierozstrzygnięty. Na ww. stanowisko nie wybrano żadnego kandydata, ponieważ żaden z kandydatów nie wykazał się fachową wiedzą i nie spełnił oczekiwań członków komisji rekrutacyjnej.

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca reprezentowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy zaprasza do składania ofert w postępowaniu na zadanie pn. Przebudowa zbiornika wieżowego na dz. nr 61/1 w miejscowości Karniów, gm. Kocmyrzów - Luborzyca”

 1. Zapytanie ofertowe - PDF, 601 kB
 2. Dokumentacja projektowa zał. nr 1 do ZO - ZIP, 31.6 MB
 3. Przedmiar robót zał. nr 2 do ZO - ZIP, 560 kB
 4. Formularz oferty zał. nr 3 do ZO - DOC, 62 kB
 5. wykaz robót zał. nr 4 do ZO - DOC, 52 kB
 6. wykaz osób zał. nr 5 do ZO - DOC, 53 kB
 7. Oświadczenie dot braku podstaw do wykluczenia zał. nr 6 do ZO - DOC, 45 kB
 8. Oświadczenie dot warunków udzialu zał. nr 7 do ZO - DOC, 39 kB
 9. projekt umowy zał. nr 8 do ZO - PDF, 542 kB
 10. informacja z otwarcia ofert - PDF, 47 kB
 11. ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - PDF, 294 kB
Mając na uwadze systematyczny wzrost liczby osób zarażonych na COVID-19 oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wprowadzono czasowe ograniczenia przyjmowania stron w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy od dnia 24 stycznia 2022 r.