Gmina Kocmyrzów-Luborzyca reprezentowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy zaprasza do składania ofert w postępowaniu na zadanie pn. Przebudowa zbiornika wieżowego na dz. nr 61/1 w miejscowości Karniów, gm. Kocmyrzów - Luborzyca”

 1. Zapytanie ofertowe - PDF, 601 kB
 2. Dokumentacja projektowa zał. nr 1 do ZO - ZIP, 31.6 MB
 3. Przedmiar robót zał. nr 2 do ZO - ZIP, 560 kB
 4. Formularz oferty zał. nr 3 do ZO - DOC, 62 kB
 5. wykaz robót zał. nr 4 do ZO - DOC, 52 kB
 6. wykaz osób zał. nr 5 do ZO - DOC, 53 kB
 7. Oświadczenie dot braku podstaw do wykluczenia zał. nr 6 do ZO - DOC, 45 kB
 8. Oświadczenie dot warunków udzialu zał. nr 7 do ZO - DOC, 39 kB
 9. projekt umowy zał. nr 8 do ZO - PDF, 542 kB
 10. informacja z otwarcia ofert - PDF, 47 kB
 11. ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - PDF, 294 kB

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 15.04.2022 r. (Wielki Piątek) Zakład Gospodarki Komunalnej czynny będzie w godzinach od 7:00-12:00.

 Zakład Gospodarki Komunalnej w załączeniu przekazuje wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. księgowych

Wyniki naboru - PDF, 38 kB

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. księgowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2021 r. (piątek) Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy będzie nieczynny.

W sprawach pilnych dotyczących awarii sieci wodociągowej prosimy o kontakt telefoniczny 795 621 723

Za utrudnienia przepraszamy.

Konkurs na stanowisko urzędnicze inspektor ds księgowych zostaje nierozstrzygnięty. Na ww. stanowisko nie wybrano żadnego kandydata, ponieważ żaden z kandydatów nie wykazał się fachową wiedzą i nie spełnił oczekiwań członków komisji rekrutacyjnej.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy zaprasza do składania ofert na świadczenie usług sprzątania pomieszczeń siedziby Zakładu.
Praca w poniedziałki w godz. 15 – 18
Oczekujemy zaangażowania w pracę, odpowiedzialności, punktualności. Zapewniamy środki czystości.
Forma usługi oraz wynagrodzenie do negocjacji.

Mając na uwadze systematyczny wzrost liczby osób zarażonych na COVID-19 oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wprowadzono czasowe ograniczenia przyjmowania stron w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy od dnia 24 stycznia 2022 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy uprzejmie informuje, że Decyzją Nr KR.RET.70.241.2021 z dnia 21 lipca 2021r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na ternie gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. księgowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie - Luborzycy zatrudni pracowników – dwa etaty - na stanowisko: pracownik techniczny, praca w wymiarze pełen etat, możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z dniem 03 stycznia 2022 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy zmienia adres siedziby z dotychczasowego na: Rawałowice 144.
Numery telefonów, godziny przyjmowania interesantów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds technicznych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww stanowisko wybrano Panią Magdalenę Wiśnios zamieszkałą w Łuczycach.
W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła do zatrudnienia Panią Magdalenę Wiśnios, która uzyskała najwyższy wynik ze wszystkich ustalonych kryteriów wymaganych na danym stanowisku.