Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o braku przydatności wody do spożycia ZGK w Kocmyrzowie-Luborzycy uruchomił systemy dezynfekcji chemicznej podchlorynem sodu, na przedmiotowym zbiorniku jak i zapobiegawczo na wszystkich obiektach związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę.

Beczkowóz z woda pitną jest postawiony przy Centrum Kultury i promocji w Baranówce. Możliwość poboru wody w dniu dzisiejszym w godz. Od 8.30 do 9.30, od 13 do 14 oraz od 17 do 18.

Beczkowóz z woda pitną jest postawiony przy Remizie OSP w Łuczycach. Możliwość poboru wody w dniu dzisiejszym w godz. 9.45 do 11, od14.15 do 15.15 oraz od 18.15 do 19.15

Beczkowóz z woda pitną jest postawiony przy Remizie OSP w Goszczy. Możliwość poboru wody w dniu dzisiejszym w godz. Od 11. 15 do 12.15, od 15.30 do 16.30 oraz od 19.30do 20.30.

Komunikat dla mieszkańców miejscowości Baranówka, Sadowie, Goszcza oraz części Łuczyc (dot. odbiorców mających podpisaną umowę o zaopatrzenie z ZGK, nie dotyczy mieszkańców do których woda dostarczana jest przez PUK Michałowice ) zaopatrywanych w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Sadowie: komunikat (PDF - 212 kB)

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze na czas zastępstwa w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy,
ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca: Inspektor ds. technicznych.

Pracownicy ZGK okresowo sprawdzają stan hydrantów, podczas bieżącej kontroli w miejscowości Zastów wykryto rozplombowane urządzenia.
Za nielegalny pobór wody z urządzeń wodociągowych grozi kara grzywny do 5000 zł, oraz kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Obecnie realizowane jest: koszenie poboczy przy drogach gminnych, zbieranie śmieci z rowów przydrożnych, przystanków autobusowych, gruntów gminnych, oraz przycinane są krzewy rosnące przy drogach gminnych.

Umieszczamy planowany harmonogram prac, dla poszczególnych miejscowości.

Realizacja uzależniona jest od warunków pogodowych, zakresu prac związanym z nieprzewidzianymi sytuacjami (np. awarie na sieci wodociągowej, awarie sprzętu).

Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej zrealizowali prace porządkowe - koszenie traw, sprzątanie śmieci w obrębie placów zabaw, których administratorem jest Gmina Kocmyrzów-Luborzyca.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

Prace w terenie będą realizowane w zależności od warunków pogodowych i mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia  nieprzewidzianych sytuacji jakimi są np.  awarie na sieci wodociągowej, awarie sprzętu.

Szanowni Mieszkańcy,
W związku z utrzymującą się w kraju suszą i obowiązkiem przebywania w domach, skutkującymi bardzo dużymi rozbiorami wody z sieci wodociągowej, Zakład Gospodarki Komunalnej zwraca się z apelem o racjonalne i odpowiedzialne korzystanie z wody pobieranej z gminnej sieci wodociągowej, tak aby utrzymać możliwość zabezpieczenia dostaw wody na podstawowe cele bytowe i higieniczne (cele sanitarne, przygotowywanie posiłków), co jest szczególnie ważne w okresie walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

W odpowiedzi na pytania postawione podczas zdalnej Sesji Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca w dniu 28 kwietnia 2020 r. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Magdalena Chmiel-Solarz złożyła wyjaśnienia  których treść dostępna jest w załączonym dokumencie.

Odpowiedzi na pytania zadane podczas sesji zdalnej.

Poniżej przedstawiamy zestawienie ilości pobranej wody z ujęć Gminy Kocmyrzów-Luborzyca: