Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej wykonują prace w zakresie utrzymania czystości, porządku i terenów zielonych:

  • Baranówka czyszczenie poboczy drogi gminnej,
  • Wysiołek Luborzycki – sprzątanie parku lipowego, skarpy przy szkole podstawowej z krzyżem przydrożnym,
  • Kocmyrzów, sprzątanie, karczowanie działki przy PSZOK, sprzątanie wąwozu,
  • uporządkowanie terenu pomników pamięci na terenie całej Gminy.

Sukcesywnie odbywa się dezynfekcja i płukanie sieci wodociągowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa bakteriologicznego (mikrobiologicznego), Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy wykonuje profilaktyczną dezynfekcję wody na ujęciach oraz w zbiornikach wody pitnej.
Dodatkowo po awariach i wymknięciu wody na sieci dozowany jest, w niewielkich dawkach, podchloryn sodu. Stężenia stosowane do dezynfekcji są ściśle określone w przepisach dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia (polskich, unijnych), przez co nie stanowią zagrożenia dla zdrowia.

Sukcesywnie odbywa się sprzątanie przystanków na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Zakres: opróżnianie koszy, zbieranie śmieci w otoczeniu, wymiana zniszczonych koszy, montaż nowych, uzupełnianie znaków.

W dniu 18 lipca br. tj. w czwartek, Zakład Gospodarki Komunalnej uruchomił systemy dezynfekcji chemicznej podchlorynem sodu, na zbiorniku w którym wskazano skażenie, jak i zapobiegawczo na wszystkich obiektach związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie - Luborzycy zwraca się z uprzejmą prośbą do Odbiorców Usług o  podawanie  odczytów wodomierzy  zgodnie z załączonym  poniżej harmonogramem, okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące. Nie podanie odczytu będzie wiązało się z wystawieniem faktury szacunkowej.

Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o braku przydatności wody do spożycia, ZGK uruchomił systemy dezynfekcji chemicznej podchlorynem sodu, na przedmiotowym zbiorniku jak i zapobiegawczo na wszystkich obiektach związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę. Prace przewidziane od 18-22 lipca.
Udostępniono zastępczy punkt poboru wody w siedzibie Urzędu Gminy, dostarczana jest również woda w butelkach do Sołtysów.

Godziny pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy w okresie świąteczno-noworocznym:

  • w dniu 24.12.2019 r. (Wigilia) ZGK będzie czynny do godz. 13.00
  • w dniu 31.12.2019 r. (Sylwester) ZGK będzie czynny do godz. 13.00
  • w dniu 02.01.2020 r. ZGK będzie czynny od godz. 8.00

Komunikat dla mieszkańców miejscowości Baranówka, Sadowie, Goszcza oraz części Łuczyc, zaopatrywanych w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Sadowie: w związku ze stwierdzonym przez Sanepid skażeniem wody bakteriami grupy Coli, woda jest niezdatna do spożycia przez ludzi.

Informacja dla mieszkańców miejscowości Baranówka, Sadowie, Goszcza oraz części Łuczyc, zaopatrywanych w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Sadowie - PDF, 30 kB

 

Zakład Gospodarki Komunalnej uprzejmie informuje, że wszelkie zgłoszenia braku wody i awarii prosimy podawać bezpośrednio do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy pod nr telefonu 123871035 - telefon dyżurny.
Po godzinach pracy jednostki Państwa komunikat będzie automatycznie nagrywany i przekierowywany do służb technicznych.

Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, iż po kontrolnych badaniach wody na zbiorniku w Łuczycach, otrzymaliśmy telefoniczną informację z firmy TUVRheinald, 32-020 Wieliczka, że WODA W WODOCIĄGU zawiera zero jednostek bakterii coli.

Oficjalne wyniki otrzymamy 25 lipca 2019 r.

W związku z brakami wody informujemy, że w dniu 01 lipca 2019, dostępna będzie woda do celów higienicznych (nie spożywczych!) z beczkowozów strażackich w godzinach 17-21:30 w Dojazdowie obok boiska sportowego, oraz w Krzysztoforzycach obok sklepu również w godzinach 17 – 21:30.
Informujemy, że zastępczy punkt poboru wody znajduje się w budynku Urzędu Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, Luborzyca 97 - okienko piwnicy obok wejścia do urzędu.
Przepraszamy za powstałe utrudnienia