Zakład Gospodarki Komunalnej uprzejmie informuje, że wszelkie zgłoszenia braku wody i awarii prosimy podawać bezpośrednio do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy pod nr telefonu 123871035 - telefon dyżurny.
Po godzinach pracy jednostki Państwa komunikat będzie automatycznie nagrywany i przekierowywany do służb technicznych.

W związku z brakami wody informujemy, że w dniu 01 lipca 2019, dostępna będzie woda do celów higienicznych (nie spożywczych!) z beczkowozów strażackich w godzinach 17-21:30 w Dojazdowie obok boiska sportowego, oraz w Krzysztoforzycach obok sklepu również w godzinach 17 – 21:30.
Informujemy, że zastępczy punkt poboru wody znajduje się w budynku Urzędu Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, Luborzyca 97 - okienko piwnicy obok wejścia do urzędu.
Przepraszamy za powstałe utrudnienia

W związku z brakami wody, informujemy, w dniu 30 czerwca 2019, dostępna będzie woda do celów higienicznych (nie spożywczych!) z beczkowozów strażackich w godzinach 11-13 w Kocmyrzowie na parkingu pod Budrolem, w Dojazdowie obok boiska sportowego.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KOCMYRZOWIE-LUBORZYCY
zatrudni pracownika na stanowisko pracownik gospodarczy/techniczny

Praca w wymiarze pełny etat, pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres próbny 3 m-cy, z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy uprzejmie informuje, iż od dnia 01.01.2019 roku nie będzie możliwości płatności za wodę bezpośrednio u Inkasenta.
Inkasent odczytujący u Państwa licznik będzie zostawiał fakturę z możliwością zapłaty: przelewem, w banku lub Urzędzie Pocztowym.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy informuję, iż Pomniki Pamięci na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca są porządkowanie systematycznie raz w miesiącu.
Od 1 marca rozpoczęliśmy porządkowanie terenów przy drogach gminnych. Zebranych zostało 374 worków ze śmieciami, poniżej przedstawiamy wykaz miejscowości, w których prace porządkowe zostały już wykonane:

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy, Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca: Inspektor ds. technicznych.

Uprzejmie informujemy, iż siedziba Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy została przeniesiona do budynku Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" ul. Spółdzielców 1, 32-010 Kocmyrzów.

Godziny pracy zakładu:
poniedziałek: 9:00 - 18:00,
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00,
piątek: 7:00 - 14:00.

tel.: 123871035
tel. alarmowy: 795621723

Rozpowszechnia się moda na picie wody z kranu, wspierana przez ekologów, którzy propagują hasła „pij wodę z kranu, bo tańsza, zdrowsza a opakowania nie zanieczyszczają środowiska”. Producenci filtrów i wody butelkowanej twierdzą, że woda w kranie nie zawiera cennych mikroelementów.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze inspektor ds. technicznych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy
Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Adamek.

W połowie września zakończono budowę nowego obiektu zasilającego sieć wodociągową. Koszt inwestycji wyniósł 357 698 zł. Obejmował budowę kontenera podziemnego, wraz z zestawem pomp, wyminę rur oraz zasuw na terenie objętym inwestycją, remont „igla” oraz prace ziemne na kopcu, montaż nowych schodów, połączenie z istniejącą siecią, utwardzenie terenu oraz wymianę części ogrodzenia. Obiekt wyposażony jest też w system monitoringu i sterowania kompatybilny z działającym na terenie gminy.

ZGK w Kocmyrzowie - Luborzycy uprzejmie informuje Odbiorców, iż w związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu 11.12.2018 r. w miejscowości Prusy mogą występować braki w dostawie wody w godz. od 8:00 do 13:00 w miejscowości Prusy.
Ze względu na warunki pogodowe termin prac może ulec zmianie, o czym będziemy informować na bieżąco.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi usuwania awarii na przyłączach wodociągowych (przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym), informuję, że przepisy prawa  (ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków) nie narzucają przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu finansowej odpowiedzialności za utrzymanie przyłączy.