Ujęcie wody dwuotworowe, studnia R1 i R2 (dotychczas S2-bis) oraz obiekt towarzyszący – budynek, zbiorniki wyrównawcze.

Usytuowane jest na działce gminnej w miejscowości Rawałowice. Woda z tego ujęcia zaopatruje znaczną część Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, tj. Czulice, Dojazdów, Goszyce, Głęboka, Karniów, Kocmyrzów, Krzysztoforzyce, Luborzyca, cz. Marszowic, Pietrzejowice, cz. Prus, Rawałowice, Wilków, Sulechów, , Skrzeszowice, cz. Woli Luborzyckiej, cz. Zastowa.

Woda pobierana jest przede wszystkim z utworów kredowych oraz z utworów jurajskich. Pierwotnie ujęcie składało się z jednej studni R-2 (S-2bis) o głębokości 29m, wybudowaną w 1976r. W celu uzupełnienia zasobów wody w 1999 r. odwiercono drugą studnią R-1 o głębokości 31m.

Pobór wód podziemnych w ilości maksymalnej:

  • na godzinę: 110 m3/h,
  • na dobę: 1920 m3/d,
  • na rok: 839 500 m3/rok

Średni dobowy pobór wyniesie ok. 2 300 m3/dobę.

Ujęcie to jest całodobowo monitorowane przez pracowników ZGK w Kocmyrzowie-Luborzycy poprzez zdalny system monitoringu i sterowania. Jest to wykorzystanie najnowszych technologii do kontrolowania ujęcia wody oraz poziomu wody w zbiornikach. Rejestruje czas pracy pomp oraz napełnienie zbiorników. System ten umożliwia podgląd rozbioru wody. Pozwala także na ocenę czy ilość wyprodukowanej wody jest wystarczająca do zapewnienia potrzeb mieszkańców gminy w różnych porach dnia czy roku.

W 2017 roku został zainstalowany program automatycznego monitoringu i sterowania pracą pomp i podgląd na napełnienie sieci. W poczet inwestycji 2017 zaliczamy wymianę orurowania studni oraz regenerację pompy na studni R-2.