Akt powołania ZGK: Uchwała NR XXIII/165/2016 Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy” i nadania jej statutu: PDF - 177 kB

Uchwała Rady Gminy XXVIII/253/2021 z dnia 6.09.2021 r. sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Uchwała Rady Gminy Nr XLV/340/2018 z dnia 12.10.2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/223/09 z dnia 29.12.2009 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - akt uchylony

Zarządzenie Wójta Nr 0050.78.2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad i warunków przejmowania przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od inwestorów, którzy te urządzenia wybudowali z własnych środków