Gmina Kocmyrzów-Luborzyca reprezentowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy zaprasza do składania ofert w postępowaniu na zadanie pn. „Przebudowa/rozbudowa/budowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Kocmyrzów – Luborzyca”