Poniżej zamieszczamy krótką prezentację PDF, przedstawiającą działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w roku 2017.

Prezentacja - PDF, 13 MB