W związku z pracami naprawczymi na ujęciu wody w Goszczy G-1, wykonaliśmy remont zjazdu z drogi, umożliwiający dojazd do obiektu bez konieczności naruszania strefy wykorzystywanej przez Szkołę Podstawową. Dotychczasowy zjazd wymagał pilnej interwencji aby umożliwić dojazd dźwigu.