Szanowni Mieszkańcy,
W związku z utrzymującą się w kraju suszą i obowiązkiem przebywania w domach, skutkującymi bardzo dużymi rozbiorami wody z sieci wodociągowej, Zakład Gospodarki Komunalnej zwraca się z apelem o racjonalne i odpowiedzialne korzystanie z wody pobieranej z gminnej sieci wodociągowej, tak aby utrzymać możliwość zabezpieczenia dostaw wody na podstawowe cele bytowe i higieniczne (cele sanitarne, przygotowywanie posiłków), co jest szczególnie ważne w okresie walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Prośba dotyczy ograniczenia wykorzystywania wody z sieci w szczególności do podlewania upraw i przydomowych ogródków oraz trawników, zraszania podjazdów i mycia samochodów.
Przepraszamy Państwa za wszelkie niedogodności lecz gminna sieć wodociągowa nie jest w stanie zapewnić ciągłości dostaw przy tak ponadnormatywnym zużyciu wody na posesjach. Prosimy o zrozumienie i solidarność z wszystkimi Mieszkańcami oraz o ograniczenie pobierania wody poza cele sanitarne i bytowe.
Podejmując inwestycje związane z zabezpieczeniem w wodę wszystkich Odbiorców usług, dokonujemy sukcesywnie działań związanych z modernizacją i rozbudową sieci i obiektów związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę.
Zrealizowany został system sterowania i monitoringu, który pozwala mieć kontrolę zdalną nad ujęciami wód i podgląd na stan napełnienia zbiorników oraz wykryć większe awarie sygnalizowane spadkami ciśnienia.
Wykonaliśmy rozbudowę sieci i spięcia sieci m.in. w Karniowie, Prusach, Zastowie, Dojazdowie, Baranówce Łuczycach, Marszowicach, które w znacznym stopniu ograniczyły braki i przerwy w dostawie wody.
Wybudowaliśmy hydrofornię w Łuczycach oraz w Maciejowicach wraz z uruchomieniem zbiornika wyrównawczego wody o pojemności 150 m3.
Włączona została w system dodatkowa studnia w miejscowości Wiktorowice.
Nie poprzestajemy na działaniach związanych z podniesieniem parametrów wydajności wodociągów, w bieżącym roku przystępujemy do przebudowy 7 ujęć wód podziemnych, włączenia 2 dodatkowych studni zasilających system, wybudowanie kolejnej hydroforni oraz włączenie zbiornika o pojemności 150 m3 w Rawałowicach.
Mamy też palny inwestycyjne na kolejne lata, nie zmienia to jednak faktu, że wszyscy mamy obowiązek oszczędzania wody i jej racjonalnego wykorzystania, o co bardzo proszę.