W związku z pracami naprawczymi na ujęciu wody w Goszczy G-1, wykonaliśmy remont zjazdu z drogi, umożliwiający dojazd do obiektu bez konieczności naruszania strefy wykorzystywanej przez Szkołę Podstawową. Dotychczasowy zjazd wymagał pilnej interwencji aby umożliwić dojazd dźwigu.

Trwają prace przy wyczekiwanym obiekcie przepompowni wody w Łuczycach.
Realizacja zadania następuje zgodnie z przewidzianym harmonogramem, wykonawca nie zgłasza problemów.

Zasuwy i ich oznakowanie na sieci wodociągowej jest kluczowe w momencie konieczności odcięcia dopływu wody z powodu awarii, rozbudowy sieci, bądź włączenia nowego odbiorcy.

Zakład Gospodarki Komunalnej budują ludzie – w moim odczuciu Fachowcy, wspierani szkoleniami ale posiadający również uprawnienia i umiejętności niezbędne  do realizacji zadań z zakresu działalności ZGK.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), (RODO) Administrator Danych przekazuje następującą informację:

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę i rozstrzygnięcia przetargu nastąpiło podpisanie umowy na budowę hydroforni w Łuczycach.

Działalność ZGK polega na stałym monitorowaniu sieci.

Po odkopaniu zasuwy są znakowane i zabezpieczane a w pobliżu montujemy tabliczki znamionowe.

Kontrolujemy również stan hydrantów oraz oceniamy ich przydatność do celów obsługi sieci a przede wszystkim do celów zabezpieczenia przeciwpożarowego, część hydrantów będzie zlikwidowana, a pozostałe sukcesywnie sprawdzane i umieszczane w ogólnodostępnym systemie umożliwiającym ich lokalizację. Do pracy w terenie polecam aplikację StrazakOSM (do pobrania ze sklepu Android Play) - aplikacja jest dość intuicyjna. Do pracy za biurkiem polecamy aplikację www dostępną pod adresem osmhydrant.org

Ekipa ma w zakresie obowiązków usuwanie awarii na czynnych sieciach wodociągowych.
Na załączonych zdjęciach widać pęknięcie wzdłużne rury fi 160 PVC, objawem nieszczelności jest zalewanie obszaru wokół awarii. Praca w terenie mokrym i trudny dostęp dają jednak wiele satysfakcji.

Poniżej zamieszczamy krótką prezentację PDF, przedstawiającą działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w roku 2017.