Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy uprzejmie informuje, iż od dnia 01.01.2019 roku nie będzie możliwości płatności za wodę bezpośrednio u Inkasenta.
Inkasent odczytujący u Państwa licznik będzie zostawiał fakturę z możliwością zapłaty: przelewem, w banku lub Urzędzie Pocztowym.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy, Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca: Inspektor ds. technicznych.

Rozpowszechnia się moda na picie wody z kranu, wspierana przez ekologów, którzy propagują hasła „pij wodę z kranu, bo tańsza, zdrowsza a opakowania nie zanieczyszczają środowiska”. Producenci filtrów i wody butelkowanej twierdzą, że woda w kranie nie zawiera cennych mikroelementów.

W połowie września zakończono budowę nowego obiektu zasilającego sieć wodociągową. Koszt inwestycji wyniósł 357 698 zł. Obejmował budowę kontenera podziemnego, wraz z zestawem pomp, wyminę rur oraz zasuw na terenie objętym inwestycją, remont „igla” oraz prace ziemne na kopcu, montaż nowych schodów, połączenie z istniejącą siecią, utwardzenie terenu oraz wymianę części ogrodzenia. Obiekt wyposażony jest też w system monitoringu i sterowania kompatybilny z działającym na terenie gminy.

Trwają prace przy wyczekiwanym obiekcie przepompowni wody w Łuczycach.
Realizacja zadania następuje zgodnie z przewidzianym harmonogramem, wykonawca nie zgłasza problemów.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi usuwania awarii na przyłączach wodociągowych (przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym), informuję, że przepisy prawa  (ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków) nie narzucają przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu finansowej odpowiedzialności za utrzymanie przyłączy.

Zasuwy i ich oznakowanie na sieci wodociągowej jest kluczowe w momencie konieczności odcięcia dopływu wody z powodu awarii, rozbudowy sieci, bądź włączenia nowego odbiorcy.

Wymiana pompy głębinowej na ujęciu G1 w Goszczy (na głębokość 33 m) wraz z wymianą orurowania oraz zakup nowej pompy zapasowej dla wspomagania ujęć.

Zakład Gospodarki Komunalnej budują ludzie – w moim odczuciu Fachowcy, wspierani szkoleniami ale posiadający również uprawnienia i umiejętności niezbędne  do realizacji zadań z zakresu działalności ZGK.

W związku z dużym zainteresowaniem dotyczącym jakości wody po wydaniu decyzji PPIS z dnia 6-07-2018r. Informuję, że bakteria coli pojawiła się jedynie w Ośrodku Zdrowia w Łuczycach (podczas prowadzonego remontu). W żaden sposób nie zagrażała skażeniu wody w wodociągu zbiorczym.
WSZYTSKIE ujęcia wody były i są bezpieczne: nie ma bakterii coli!

Zapewniamy Państwu bieżący dostęp do aktualnych badań wody i na stronie internetowej: zgkkocmyrzow.pl w zakładce JAKOŚĆ WODY.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę i rozstrzygnięcia przetargu nastąpiło podpisanie umowy na budowę hydroforni w Łuczycach.

W związku z pracami naprawczymi na ujęciu wody w Goszczy G-1, wykonaliśmy remont zjazdu z drogi, umożliwiający dojazd do obiektu bez konieczności naruszania strefy wykorzystywanej przez Szkołę Podstawową. Dotychczasowy zjazd wymagał pilnej interwencji aby umożliwić dojazd dźwigu.

Ekipa ma w zakresie obowiązków usuwanie awarii na czynnych sieciach wodociągowych.
Na załączonych zdjęciach widać pęknięcie wzdłużne rury fi 160 PVC, objawem nieszczelności jest zalewanie obszaru wokół awarii. Praca w terenie mokrym i trudny dostęp dają jednak wiele satysfakcji.