Uprzejmie informujemy, iż siedziba Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy została przeniesiona do budynku Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" ul. Spółdzielców 1, 32-010 Kocmyrzów.

Godziny pracy zakładu:
poniedziałek: 9:00 - 18:00,
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00,
piątek: 7:00 - 14:00.

tel.: 123871035
tel. alarmowy: 795621723

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze inspektor ds. technicznych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy
Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Adamek.

ZGK w Kocmyrzowie - Luborzycy uprzejmie informuje Odbiorców, iż w związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu 11.12.2018 r. w miejscowości Prusy mogą występować braki w dostawie wody w godz. od 8:00 do 13:00 w miejscowości Prusy.
Ze względu na warunki pogodowe termin prac może ulec zmianie, o czym będziemy informować na bieżąco.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy uprzejmie informuje, iż od dnia 01.01.2019 roku nie będzie możliwości płatności za wodę bezpośrednio u Inkasenta.
Inkasent odczytujący u Państwa licznik będzie zostawiał fakturę z możliwością zapłaty: przelewem, w banku lub Urzędzie Pocztowym.

Wymiana pompy głębinowej na ujęciu G1 w Goszczy (na głębokość 33 m) wraz z wymianą orurowania oraz zakup nowej pompy zapasowej dla wspomagania ujęć.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy, Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca: Inspektor ds. technicznych.

W związku z dużym zainteresowaniem dotyczącym jakości wody po wydaniu decyzji PPIS z dnia 6-07-2018r. Informuję, że bakteria coli pojawiła się jedynie w Ośrodku Zdrowia w Łuczycach (podczas prowadzonego remontu). W żaden sposób nie zagrażała skażeniu wody w wodociągu zbiorczym.
WSZYTSKIE ujęcia wody były i są bezpieczne: nie ma bakterii coli!

Zapewniamy Państwu bieżący dostęp do aktualnych badań wody i na stronie internetowej: zgkkocmyrzow.pl w zakładce JAKOŚĆ WODY.

Rozpowszechnia się moda na picie wody z kranu, wspierana przez ekologów, którzy propagują hasła „pij wodę z kranu, bo tańsza, zdrowsza a opakowania nie zanieczyszczają środowiska”. Producenci filtrów i wody butelkowanej twierdzą, że woda w kranie nie zawiera cennych mikroelementów.

W związku z pracami naprawczymi na ujęciu wody w Goszczy G-1, wykonaliśmy remont zjazdu z drogi, umożliwiający dojazd do obiektu bez konieczności naruszania strefy wykorzystywanej przez Szkołę Podstawową. Dotychczasowy zjazd wymagał pilnej interwencji aby umożliwić dojazd dźwigu.

W połowie września zakończono budowę nowego obiektu zasilającego sieć wodociągową. Koszt inwestycji wyniósł 357 698 zł. Obejmował budowę kontenera podziemnego, wraz z zestawem pomp, wyminę rur oraz zasuw na terenie objętym inwestycją, remont „igla” oraz prace ziemne na kopcu, montaż nowych schodów, połączenie z istniejącą siecią, utwardzenie terenu oraz wymianę części ogrodzenia. Obiekt wyposażony jest też w system monitoringu i sterowania kompatybilny z działającym na terenie gminy.

Trwają prace przy wyczekiwanym obiekcie przepompowni wody w Łuczycach.
Realizacja zadania następuje zgodnie z przewidzianym harmonogramem, wykonawca nie zgłasza problemów.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi usuwania awarii na przyłączach wodociągowych (przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym), informuję, że przepisy prawa  (ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków) nie narzucają przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu finansowej odpowiedzialności za utrzymanie przyłączy.

Zasuwy i ich oznakowanie na sieci wodociągowej jest kluczowe w momencie konieczności odcięcia dopływu wody z powodu awarii, rozbudowy sieci, bądź włączenia nowego odbiorcy.